Vår VD Lars Fredin har ordet

När vi äntligen har tagit oss ur pandemin är det tråkigt att se den nuvarande utvecklingen i Ukraina. Världen var redo för lite förnyad optimism. Företag inom Dacke Industri-gruppen hjälper till där det är möjligt. Mest avgörande för oss är att Llentab har cirka 60 personer anställda i Ukraina. Vi gör allt för att hjälpa familjerna och våra kollegor.

Inom Dacke Industri har vi utvecklats starkt förra året där vi lagt till 5 olika företag till vår koncern: Transtronic AB, Hydroquip Ltd, Limab AB, Exertus Oy och Sovellusmestarit Oy. Vår omsättning var nära 4 miljarder SEK och med en stark förbättring av nettoresultatet. Samtliga 16 företag gjorde en stark utveckling förra året även om vi såg negativa effekter från de höjda stålpriserna samt brist på andra komponenter.

I vårt Building Systems and Products Cluster var effekterna av de höga stålpriserna och vi kunde inte hålla vårt förväntade resultat för 2021. Vårt industrikluster gick extremt bra och vi överträffade våra förväntningar för helåret, vi lyckades också öka vårt resultat i enlighet därmed till en bra nivå. Vi har mycket starka kunder som också växte starkt och vi har varit väl positionerade för att stödja deras tillväxt. Generellt sett har det varit en mycket positiv syn på industrisegmenten. Både från slutanvändare, leverantörer och OEM-tillverkare. Elektronikklustret växer, och tre förvärv förra året bidrog till tillväxten av det klustret. Vi spänner över flera affärsområden med våra produkter men totalt sett har vi sett ett mycket aktivt affärsklimat. Den resulterande utvecklingen har varit god och vi förväntar oss att klustret kommer att gå bra fortlöpande när vi går framåt.

Om man ser på utmaningarna utöver stålprishöjningar är det uppenbart att vi alla lider av ökade råvarukostnader, ökade fraktkostnader, brist på komponenter (främst halvledare). Det är nu viktigt att fokusera på verksamheten till hands och se till kostnadskontroll och försiktig förvaltning för att säkerställa att vi är starka och kan återinvestera när det behövs. Alla våra ledningsgrupper fokuserar på att uppfylla våra löften till våra kunder.

Om du funderar på att sälja ditt företag till en långsiktig ägare, vänligen kontakta mig eller någon av mina kollegor. Vi skulle mycket gärna träffa dig över en fika och se vart det skulle ta diskussionerna. Vi är bekanta med processerna när en ägare börjar titta på att sälja verksamheten. Vi är en bra partner i de diskussionerna!

Mina bästa hälsningar,

Lars

Lars Fredin VD och Koncernchef lars.fredin@dackeindustri.se +46 76 770 71 00