Entreprenörer

Långsiktigt ägande i fokus

Vi är duktiga på att öppna dörrar och ser det som en förmån när entreprenörer väljer oss. För Dacke Industri innebär det ett stort ansvar att fortsätta bedriva en sund och växande verksamhet med utgångspunkt från det säljarna har byggt upp. 

Långsiktighet – Förtroende och respekt – Utveckling

Våra bolag bedrivs helt fristående och med en mycket hög grad av självständighet. Primärt jobbar vi med ägarstyrning genom bolagens styrelser, som stödjer och utmanar ledningen längs vägen. Våra värderingar genomsyrar verksamheten och våra bolag i allra högsta grad och vi tror på att bygga en långsiktigt hållbar affär. Då vi inte agerar i en publik miljö kan vi se betydligt längre bort än kvartalsrapporter och ta beslut som vi vet över tid kommer vara gynnsamma. Vi hjälper våra bolag att utvecklas och om det dyker upp spännande förvärvsmöjligheter som passar befintliga verksamheter så ser vi det som en naturlig del i vårt arbete att driva eller vara delaktiga i dessa processer.

Utöver att hjälpa våra befintliga bolag att växa och utvecklas driver vi också en tydlig förvärvsagenda.

Vad vi söker

Vi är alltid intresserad av att förvärva välskötta företag med en stark företagskultur, som liknar, eller påminner om, vår egen. Företagen är geografiskt belägna i länder som har ett bra och sunt affärsklimat vilket typiskt för oss innebär Norden eller Nordeuropa.

En grundförutsättning för oss är att företagen är lönsamma och vi ser gärna att omsättningen är mellan 50 msek och 500 msek. Vi gillar företag som har en uthållig affärsmodell och över tid ger en god lönsamhet och stabila kassaflöden. Företagen får gärna vara ledande i sin nisch med en sund kund- och leverantörsspridning. Vi räknar typiskt sett inte på några synergier då vår decentraliserade modell innebär att bolagen måste stå starka på egna ben.

Företag vi ofta diskuterar och genomför köp av kan exempelvis vara ett familjeföretag som kanske står inför ett generationsskifte. Det kan också vara ett företag som grundaren fortfarande arbetar aktivt i men som vill ta ytterligare ett steg. Vi är duktiga på att öppna dörrar och ser det som en förmån när entreprenörer väljer att sälja till oss. För oss innebär det ett stort ansvar att fortsätta bedriva en sund och växande verksamhet med utgångspunkt från det säljarna har byggt upp. Vi är mycket måna om att bolagen behåller sin identitet och företagskultur efter ett förvärv.

Anledningen till att entreprenörer väljer att sälja sitt företag kan variera men vi försöker vara lyhörda för deras önskningar om vad som händer efter försäljningen. Ändrat fokus, nya utmaningar, successivt trappa ned och hitta duktiga ersättare. Önskningarna och motiven skiljer sig åt men vi brukar gemensamt kunna hitta en väg framåt som passar alla. Framgångsrika företag drivs av duktiga människor, varför vi lägger stor vikt vid att stötta våra bolag vid rekrytering av nyckelpersoner.

Hos Dacke Industri får företagen möjlighet att utöka sitt nätverk och samtidigt få tillgång till en professionell styrelse som går att rådfråga inför beslut som måste fattas. Vi har en stark finansiell ställning och möjlighet att göra de satsningar som krävs, både vad gäller investeringar och nödvändiga rekryteringar, för att främja ett långsiktigt och stabilt agerande som leder till en hög konkurrenskraft.

 Lars Fredin

Lars Fredin

VD och Koncernchef

Lowe Fällmar

Lowe Fällmar

Förvärvs och Affärsutvecklingschef