VD har ordet

Här går det att läsa senaste nytt från VDn

På ett år har Dacke Industri vuxit från tolv dotterbolag till sjutton, utökat vår globala närvaro, kontinuerligt utvecklat våra verksamheter och öppnat dörrar, vi ser det som ett tecken på förtroende när entreprenörer väljer oss.

VD och Koncernchef

Lars Fredin

Vårt VD möte i höstas var en viktig milstolpe för oss där vi fick bekräftat hur Dacke Industri har drivit förbättring de senaste åren. Det var glädjefullt att se människorna bakom, framgångshistorier genom åren och det gemensamma målet inom våra dotterbolag, att fortsätta driva sunda och växande verksamheter.

Stark tillväxt inom Dacke Industri gör det också möjligt för oss att ta ytterligare steg mot en vidare expansion. Vi effektiviserar och optimerar nu våra divisioner för Fluid Power Technology, Air Technology & Elektromechanics, Special Technology, Electronics och Building Systems & Products.

För divisionen Fluid Power Technology kommer Mikael Lundgren att ansvara som VP, gäller från och med 1 november 2022. Som VP för divisionen Air Technology & Electromechanics kommer Mika Virtanen från och med 1 november 2022 att ansvara för.

Vi ser fram emot vad framtiden kan erbjuda med Mikael som ansvarig för att driva divisionen Fluid Power Technology och Mika som ansvarig för att driva Air Technology & Electromechanics. Sedan januari, 2022 driver Lars Åleby divisionen Electronics. De kommer att bidra med värdeskapande kunskap för att leda, utveckla och växa våra verksamheter ytterligare med sina många år av erfarenhet och insikter inom den industriella och elektroniska världen. Jag kommer att ansvara för divisionen Special Technology. Building Systems & Products divisionen kommer även fortsättningsvis att drivas separat av Stefan Eklund, Llentab (Christian Svensson tillträder som VD den 1 januari 2023) och Fredrik Holmquist för LGL.

Vi leverera ett bra resultat och gemensamt för våra bolag är en optimistisk syn i närtid. Vi behöver ur ett affärsperspektiv tänka på att det fortfarande är besvärliga tider att verka i, präglade av en orolig världssituation med inflation och en begynnande nedgång. Detta påverkar oss alla på ett eller annat sätt och vi har en medvetenhet om att saker och ting kan vända snabbt. Viktigt att fortsätta en hållbar verksamhet med ödmjukhet i vårt dagliga arbete, ha rätt affärsstrategier och tillit till bolagens förmåga att driva verksamheterna med en långsiktighet.

Vi ger support till våra bolag för att utvecklas organiskt och om det finns spännande förvärvsmöjligheter på vägen. Förutom att ge support till våra bolag att växa, fokuserar vi också på vår förvärvsplan för ytterligare tillväxt.

Om du funderar på att sälja ditt företag till en långsiktig ägare, tveka inte att kontakta oss på Dacke Industri, vi ses gärna över en kopp kaffe och tar det därifrån.

Vi har vuxit från tolv till sjutton dotterbolag på ett år, vi ser det som ett tecken på förtroende när entreprenörer väljer oss. Vi skulle gladligen se att ni också har anslutit er till oss och är en del av resan framåt. Ring oss gärna!

Följ oss på LinkedIn och våra nyheter för fler uppdateringar.

Bästa hälsningar
Lars Fredin