Dynalyse

Dynalyse är ett innovativt företag som specialiserat sig på mätning och dokumentation i snabba processlinjer; densitet, fuktkvot, färgmängd, hållfasthet, styvhet, vikt och ytfukt.

Dynalyse är verksamt sedan 25 år och arbetar kontinuerligt med huvudsakligen egenutvecklade produkter för mätning av väsentliga kvalitetsegenskaper inom processindustri. Vi har över 200 system installerade i 12 olika länder. Två produkter är Dynagrade och Precigrader för sortering av virke med avseende på hållfasthet. Dynagrade nr 1 installerades redan 1997 och är fortfarande igång hos Hilmer Andersson i Sverige. Dessa produkter och nya vidareutvecklas kontinuerligt, integreras med andra sensorer och system och har bra verktyg för digital rapportering.

Nyutvecklade produkter är en provrigg för böjprovning av virke – MT250, samt ett system för kontroll av färgmängd i industriella målningslinjer – Paint Control. Vi säljer också ett flertal typer av in-line fuktmätare från amerikanska Finna Group.

www.dynalyse.se