Långsiktigt
ägande i fokus

Vi tillför expertkunskap och strategisk vägledning för att bygga hållbara företag. Genom vårt kunnande skapar vi förtroende.

Entreprenörer

Vår investeringsfilosofi

Dacke Industris övergripande affärsmodell är att investera långsiktigt i företag med egna produkter, starkt tekniskt kunnande, designförmåga och kvalitetsprestanda.

Vi är alltid intresserade av att förvärva välskötta och lönsamma företag med en sund företagskultur. Företag som vi också aktivt kan bidra till i deras fortsatta utveckling genom att tillföra kunskap och nätverk. Kontakta gärna oss så berättar vi mer.

Våra bolag

Vi investerar i innovation

Vi tror på att vara en del av ett sammanhang, i form av närhet i teknik och med gemensamma ytor mot marknad. Dacke Industri är en långsiktig ägare som brinner för att utveckla befintliga bolag samt aktivt investera i bolag där vi som en industrigrupp kan tillföra stort värde i form av kunskap om marknad, teknik, strategim och framför allt nätverk. Vi har ett tydligt fokus på bolag med egna produkter, kundanpassade komponenter eller system alternativt distributionsbolag med en djup applikationskunskap och ett tydligt värdeerbjudande till kund. Våra företag har en mycket hög grad av självständighet och drivs decentraliserat med målet att bibehålla och bejaka en entreprenöriell miljö

Värderingar

Affärer byggs med förtroende

vi tror på att skapa och bibehålla relationer, vi litar på våra bolag, vi vill ha en lärande och innovativ miljö men vi vill också att vår ”kravbild” skall vara tydlig.

Senaste nyheterna

Här kan ni läsa senaste nyheterna om Dacke Industri

Swedrive firar 50-årsjubileum

Swedrive firar 50-årsjubileum

50-årsjubileet markerar Swedrives fortsatta framgång och tillväxt under de senaste fem decennierna. Swedrive grundades i Lagan, Sverige år 1973 och har sedan dess behållit sin lokala prägel trots att kunderna finns över hela världen.

läs mer