Vår Styrelse

Här presenteras Dacke Industri styrelse

Khashayar Nikavar Styrelseordförande

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom

Andra uppdrag: Senior Investment Manager och ansvarig för Onoterade innehav. Anställd på Nordstjernan sedan 2013. Medlem i ledningsgruppen.

Styrelseuppdrag: Ledamot i Rosti Group AB.

Tidigare erfarenhet: Junior Engagement Manager på McKinsey & Company i Stockholm.

Lars Wilsby Styrelseledamot

Utbildning: Civ.ing. Chalmers Tekniska Högskola, MBA INSEAD

Styrelseuppdrag: Ordförande, Skandia Elevator AB, Elektron AB, Coloreel AB, Lidan-Sepson Technologies AB, AB Svenskt Konstsilke och WR Controls Group AB.

Andra uppdrag: Partner i CHORD Management Consulting AB

Tidigare erfarenheter: Konsult och Partner, McKinsey & Co, 1988-2004
AB SKF, 2005-2014; Ansvarig affärsutveckling och Global Automotive Aftermarket, Automotive Division 2005-2012; Medlem i Koncernledningen med ansvar för Supply chain, logistik och IT 2012-2014.

 

Kjell-Arne Lindbäck Styrelseledamot

Utbildning: Civilekonom Umeå Universitet

Andra uppdrag: Senior advisor via eget bolag för Lesjöfors AB samt ytterligare bolag

Styrelseuppdrag: Indexator, Åkerström Björbo

Tidigare erfarenheter: Ekonomichef Cranab i Vindeln, Ekonomichef Kockum Industri i Söderhamn, Ekonomichef Alimak i Skellefteå, VD Alimak i Skellefteå, VD Lesjöfors AB, 22 år