Swedrive pristagare i årets Kanngala!

I fredags 11/10-19 fick Swedrive Ljungby Business Arenas pris Årets Initiativ
med motiveringen:
 
”Priset för årets initiativ delas i år ut till ett företag som jobbar i en bransch där höga kvalitets- och miljökrav står i centrum. Genom en målmedveten, långsiktig satsning på att förbättra och effektivisera produktionskapaciteten har man befäst sin position på marknaden och med de nya fina lokalerna som bl.a. inrymmer ett helt nytt test- och utvecklingscentrum står man väl rustad för framtiden”.

> Läs mer här