PMC Cylinders bolagiserar verksamheten inom gaffelspridningsaggregat i Vaggeryd under namnet PMC Attachment AB

PMC Cylinders nuvarande verksamhet i Vaggeryd inom konstruktion, tillverkning och försäljning av gaffelspridningsaggregat och annan tilläggsutrustning till truckar kommer under Q1/2017 att bolagiseras under namnet PMC Attachment AB. Vi bedömer att verksamheten, som har ett starkt kunnande och bra produkter, har en god potential för kraftig tillväxt på en intressant marknad och vi ökar därför vårt fokus genom en bolagisering. Till VD kommer Per Idsäter att utses och verksamheten kommer därutöver att förstärkas genom ett flertal nyrekryteringar, investeringar i vår produktionsanläggning och ett breddat produktprogram.

Jag ser verkligen fram mot att fullt ut få fokusera på och leda utvecklingen av PMC Attachment AB. Baserat på den goda position vi redan har, de möjligheter som marknaden erbjuder och den satsning som nu görs, är siktet inställt på att växa verksamheten kraftigt och långsiktigt bli en ledande aktör i Europa avseende gaffelspridningsaggregat och annan tilläggsutrustning till industritruckar"  säger Per Idsäter

Dacke Industri AB

Börje Vernet
VD


Frågor besvaras av:

Börje Vernet, VD Dacke Industri AB
Telefon: +46 70 298 46 67

Håkan Säberg, VD PMC Cylinders AB
Telefon: +46 70 584 21 53

Per Idsäter, VD PMC Attachment AB
Telefon +46 708 80 19 19