Dacke Industri utser Lars Fredin till ny koncernchef från 1 januari 2019

Styrelsen i Dacke Industri har till ny koncernchef från 1/1 2019 utsett Lars Fredin. 

Lars Fredin kommer närmast från en befattning som VD för Konecranes Lifttrucks. Lars har bred international erfarenhet och bland annat bott och verkat i Asien och Nordamerika. Han har lång bakgrund inom tillverkande bolag med internationell verksamhet som VD, Marknadschef eller styrelsemedlem. Lars med familj är bosatta i Helsingborg. 

Nuvarande koncernchef Börje Vernet, som innehar befattningen sedan gruppen bildades i januari 2016, lämnar vid samma tidpunkt sin befattning på grund av pensionering. Börje kvarstår som styrelseordförande i dotterbolagen Llentab AB och UVA LIDKÖPING AB. 

Dacke Industri bildades i samband med att Nordstjernan i januari 2016 förvärvade PMC Group. Efter förvärvet genomfördes en omfattande omstrukturering av verksamheten genom bildandet av självständiga dotterbolag med tydligt fokus på respektive verksamhetsområde. 

Dacke Industri har sedan 2016 haft en starkt positiv lönsamhetsutveckling och tillväxt inklusive 4 st företagsförvärv. Gruppen har idag 8 operativa dotterbolag med en total omsättning av 3,3 miljarder SEK och 1 500 anställda. 

Dacke Industri avser att ytterligare öka förvärvsaktiviteterna och söker nu en resurs inom förvärv och affärsutveckling med placering i Helsingborg. 

Helsingborg den 21 augusti 2018 

Johnny Alvarsson 
Styrelseordförande i Dacke Industri AB