Dacke Industri avyttrar PMC Lubrication

Dacke Industri har den 29 april, 2016 avyttrat dotterbolaget PMC Lubrication till SKF Sverige AB.

Avyttringen omfattade inte verksamheten relaterad till Federal Mogul DEVA, denna verksamhet har överförts till PMC Cylinders AB.